Vi transporterer alt fra og til Oslo og Akershus

Bjørneby Transport påtar seg alle typer transportoppdrag, inkludert tilkjøring, bortkjøring og deponering av gravemasser.  Flere biler er utstyrt med hengere som kan tilpasses ethvert oppdrag. Det betyr at vi kan påta oss spesialtransport som forflytning av anleggsmaskiner. Vi utfører også enkelt veivedlikehold som salting, strøing og snømåking.

Sjåførene er erfarne og bilene utstyrt med alt nødvendig utstyr slik at transporten skjer på en trygg og effektiv måte. Vi er svært fleksible, og med en stor maskinpark kan vi også påta oss ekspresstransport!

 

 

 

 

Media