Vi transporterer alt fra og til Oslo og Akershus

Bjørneby AS påtar seg alle typer transportoppdrag, inkludert
tilkjøring, bortkjøring og deponering av gravemasser.  Flere biler er utstyrt
med hengere som kan tilpasses ethvert oppdrag. Det betyr at vi
kan påta oss spesialtransport som forflytning av anleggsmaskiner.
Vi utfører også enkelt veivedlikehold som salting, strøing og snømåking.

Sjåførene er erfarne og bilene utstyrt med alt nødvendig utstyr slik
at transporten skjer på en trygg og effektiv måte. Vi er svært fleksible,
og med en stor maskinpark kan vi også påta oss ekspresstransport!

Media