Bjørneby  AS - Våre tjenester

Fleksible transporttjenester for private, bygg og anlegg!

Bjørneby AS transporterer alle typer kolli for
kunder i Oslo og Akershus. Med en stor bilpark er vi svært fleksible
og kan skreddersy et transporttilbud det aktuelle oppdraget.

Biltransport

Bjørneby AS transporterer flytting, utstyr, inkludert spesialutstyr og transport av tyngre kjøretøy som vogntog, lastebiler og busser. Kontakt oss - vi flytter kjøretøyet raskt og smidig. Les mer om dette her 

Spesialtransport

Ved spesialoppdrag har vi biler utstyrt med jekker og spesialhengere som kan håndtere de fleste typer store kolli, inkludert anleggsmaskiner og anleggsutstyr. Med nødvendig sikkerhetsutsyr kan vi også transportere farlig avall.

TRANSPORT FOR BYGG OG ANLEGG

Vi kjører ut masser, byggematerialer og andre store volum for bygg og anleggsbransjen. En stor bilpark gjør at vi også kan bistå med masseforflytning. Våre biler er ment for tunge tak, og vi har egne tipphengere for containere. Vi frakter i tillegg byggemateriell i hele Oslo og Akershus.

Vedlikehold for vei

Vi utfører enkelt veivedlikehold som salting, feiing, snørydding og brøyting. Trenger du hjelp med bortkjøring av snø eller andre tjenesterpå veien, kan du kontakte Bjørneby AS.

Ta kontakt med Bjørneby AS for et tilbud