Når du trenger en solid transportpartner

Bjørneby AS har lang erfaring i bransjen og har i årenes løp
opparbeidet seg et godt kontaktnett. Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Bjørneby AS er medlem av NLF, Norges Lastebileier Forbund. NLF er en landsdekkende og partipolitisk uavhengig næringsorganisasjon, samt en arbeidsgiverorganisasjon.

Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransporten
på veien på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte, samtidig som utøvernes økonomiske, faglige
og sosiale interesser ivaretas. NLF jobber kontinuerlig for
vedlikehold av veier og en grønnere lastebilnæring.
Jevnlig avholdes kurs og seminarer for lastebileiere.

Andre samarbeidspartnere